cesta pitanjaŠta je Dekodiranje mobilnog telefona?

Mobilni telefoni kupljeni kod operatera u nekom PAKETU ili na UGOVOR po pravilu dolaze zaključani na mrežu istog tog operatera. Kartice drugih operatera u tako zaključanim telefonima se ne mogu koristiti bez prethodnog DEKODIRANJA.

Npr. mobilni telefon kupljen u VIP-u neće raditi sa sim karticom MTS-a ili Telenor-a i obrnuto.

Takav mobilni telefon se mora otključati da bi radio na svim mrežama tj. DEKODIRATI. Postoje i druge vrste zaključavanja kada je na mobilnom telefonu uključena neka zaštita, pa Vam treba sigurnosni kod da bi ste mogli pristupiti nekim funkcijama telefona. Ukoliko ste zaboravili kod jedino rešenje je DEKODIRANJE, odnosno uklanjanje sigurnosnog koda.

Šta je to software, i šta dobijamo njegovom promenom?

Svaki mobilni telefon dolazi sa fabričkim software-om. Šta je to software? Možemo ga definisati kao program koji upravlja svim funkcijama telefona, kao što su rad kamere, puštanje muzike itd.

Promenom Software-a tj ugradnjom najnovije verzije dobijate mobilni telefon ciji je rad brzi i stabilniji a u nekim slucajevima i neku od novih funkcija. Želite li da imate najnoviju verziju software-a u vašem telefonu? Nikakav problem. Poverite to nama, mi znamo kako se to radi!

Šta je to DEBRANDING?

Nerviraju li Vaš VIP ili Telenor ikone, logo, internet prečice? Da li software u vašem mobilnom telefonu izgleda drugačije od fabričkog? To se može ukloniti ugradnjom originalnog software-a. Ovaj postupak se zove Debranding.

Da li je ugradnja srpskog menija bezbedna?

Naravno da jeste. Promena menija i ugradnja srpskog jezika predstavlja rutinsku operaciju i potpuno je bezbedna. To je moguće na većini modela i sam proces traje vrlo kratko (u proseku 5-10min), osim za one uredjaje koji prilikom instalacije srpskog menija zahtevaju potpunu reinstalaciju software-a. U tom slucaju mobilni telefon može ostati duže u servisu, sto ćete na vreme biti obavešteni.

Da li svaki u svaki mobilni telefon može da se ugradi srpski meni?

U principu DA. Srpski meni se moze ugraditi u 80% modela mobilnih telefona, čak i u kineske kopije. Ugradnja srpskog menija nije moguća samo u one modele koji nisu pravljeni za naše tržište i rade na drugačijoj frekvenciji, kao i za one modele kod kojih fabrika to nije predvidela.

Koliko košta dekodiranje, ugradnja srpskog menija ili neka druga usluga?

Cena ovih usluga nije jednaka. Cena zavisi od same usluge, od modela mobilnog telefona, kao i vremena koje je potrebno da se ona obavi. Stalnim saradnicima i musterijama, kao i na kolicinu, servis odobrava odgovarajući popust na cenu u skladu sa internim dogovorom. Za sve detaljnije informacije možete se raspitati u direktno u servisu ili putem nekog od mogućih kontakata.

Da li se mobilni može pokvariti prilikom dekodiranja?

Odgovor je NE. Međutim, neki od modela pri dekodiranju zahtevaju otvaranje i sam postupak nosi deo rizika. Kao i u svakom poslu nepredvidjenih situacija je dosta. One nisu vaša briga, već spadaju u rizik posla kojim se bavimo. Zbog vaše sigurnosti GARANTUJEMO i obavezujemo se da ćemo, ukoliko se tako nesto desi i vas mobilni telefon se na bilo koji nacin ošteti, kupiti isti takav NOV aparat.

Hvala na poverenju!

Da li je dekodiranje mobilnog telefona legalno?

Potpisivanjem ugovora sa operaterom, korisnik se obavezuje da na određeni vremenski period koristi usluge datog operatera, i u zavisnosti od odabrane tarife i datog paketa usluga, po određenoj ceni kupuje mobilni telefon od samog operatera.

Ovim ugovorom (videti poglavlje - ZLOUPOTREBE KORIŠĆENJA USLUGA ) nije precizirano ni kodiranje ni dekodiranje mobilnog telefona koji se dobija uz odredjeni paket. http://www.mtel-cg.com/download/Opsti_uslovi_mobilna.pdf

Telefon pripada korisniku. Njegovo pravo je da ga po svojoj želji dekodira i koristi, isto kao što svoj telefon možete pokloniti, izgubiti, pokvariti, ugasiti…

Po predvidjenim uslovima Garancije ovlašćenog servisa, ona uglavnom po izvrsenom dekodiranju prestaje da vazi. Duzžost je i obaveza korisnika da se o tome blagovremeno informise i u skladu sa tim dalje postupa po svom ličnom izboru.

ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA (SLUŽBENI GLASNIK: 44/03)

Zakonom o Telekomunikacijama Republike Srbije, u skladu sa međunarodnim pravnim standardima, uređuju se uslovi i način obavljanja delatnosti u oblasti telekomunikacija; osniva se Republi~ka agencija za telekomunikacije; utvr|uju se ovlašćenja za regulisanje odnosa u oblasti telekomunikacija; uređuju se pitanja koja se odnose na: sprečavanje monopola i monopolskog ponašanja; principe i postupak dodeljivanja dozvola za obavljanje delatnosti; regulaciju i kontrolu tarifa telekomunikacionih usluga u uslovima ograničenog tržišta; interkonekciju telekomunikacionih mreža i operatora; zakup linija; obim, sadržinu i unapre|enje usluga univerzalnog servisa, kao i prava i obaveze telekomunikacionih operatora u toj oblasti; radiokomunikacije; međunarodne telekomunikacije, osim pitanja koja su regulisana drugim zakonom; druga pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i razvoj telekomunikacija u Republici.

U njemu dekodiranje mobilnog telefona nije opisano kao nelegalno i ne podleze kazni niti krivicnom prekršaju (vidi poglavlje X – KAZNENE ODREDBE).http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/akta_detalji.asp?t=Z&Id=90#
Za više informacija

064/144.05.24 ; 062/40.28.28 ;
011/344.79.65 ; 011/40.68.300
mail: dekodiranjetelefona@gmail.com
Skype: www.dekodiranje.rs
twitter: PROFItel Beograd (@DekodiranjeRS)

PROFItel logo


Imate pitanje

SERVIS

DEKODIRANJE

Kako ste saznali za PROFItel?
google
ostali pretraživači
facebook
ostale socialne mreže
preporuka prijatelja